Tải Balsamiq Mockups Hỗ Trợ Phác Thảo Ý Tưởng Cho Người Xài Macbook

June 28, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Balsamiq Mockups Cho Macbook Balsamiq Mockups 3.5.17 Balsamiq Mockups phiên bản khác

Tải Balsamiq Mockups Hỗ Trợ Phác Thảo Ý Tưởng Cho Người Xài Macbook

Balsamiq Mockups là một công cụ tạo khung nhanh chóng giúp bạn làm việc nhanh hơn & thông minh hơn. Nó tái tạo trải nghiệm phác thảo trên bảng trắng, nhưng sử dụng máy tính. Ấn tượng đầu tiên có thể là mất phương hướng. Có rất ít yếu tố giao diện trên màn hình.

Tuy nhiên, hãy bắt đầu khám phá và bạn sẽ phát hiện ra rằng Mockups chứa đầy các tính năng mạnh mẽ nhưng chỉ có thể nhìn thấy khi bạn cần. Lấy ý tưởng của bạn ra nên dễ dàng. Mọi việc chúng ta làm đều cần phải có 1 ý tưởng rõ ràng để công việc được tốt hơn và phần mềm Balsamiq Mockups sẽ giúp người xài macbook thực hiện được điều đó.

Balsamiq Mockups 3.5.17

Leave a Reply

Skip to toolbar