Tải Bản Full Adobe Dimension CC 2019 Cho Macbook Để Làm Thiết Kế

July 16, 2019
Graphics Design
1 0
Adobe Dimension v3.2 Adobe Dimension phiên bản khác Adobe Dimension)

Tải Bản Full Adobe Dimension CC 2019 Cho Macbook Để Làm Thiết Kế

Adobe Dimension CC 2019 trên mac os là  một bộ công cụ dành cho thiết kế 2D và 3D, để dễ dàng tạo các hình ảnh 3D quang học chất lượng cao, thực hiện tổng hợp các tài nguyên 2D và hình ảnh 3D trong một sản phẩm môi trường thực tế.

Ý tưởng cơ bản của sản phẩm – cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ cần thiết để tích hợp các tài sản 2D và 3D của nó mà không cần nghiên cứu các ứng dụng phức tạp và chuyên biệt. Nói cách khác, chương trình cho phép bạn nhanh chóng và đơn giản là ngon lành và hình ảnh sáng tạo khác kết hợp đồ họa 2D và 3D.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar