Tải Black Aura Photoshop Action Graphicriver Biến Bức Ảnh Trở Nên Chuyên Nghiệp

July 4, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Black Aura Photoshop Action Cho Macbook Black Aura Photoshop Action

Tải Black Aura Photoshop Action Graphicriver Biến Bức Ảnh Trở Nên Chuyên Nghiệp

Plugin Black Aura Photoshop Action Graphicriver trên mac os x giúp bạn tạo nên khói ma thuật cho bức ảnh của bạn trở nên huyền ảo hơn

Hành động này biến những bức ảnh của bạn trở nên chuyên nghiệp trông thật tuyệt vời. Bạn có nhiều điều khiển lớp để điều chỉnh kết quả của bạn. Hành động đã được thử nghiệm và hoạt động trên Photoshop (chỉ phiên bản tiếng Anh) CS3, CS4, CS5, CS6, CC, hành động sẽ chỉ hoạt động trên các phiên bản tiếng Anh của Photoshop.

Leave a Reply

Skip to toolbar