Tải Bộ Màu Chuyên Nghiệp Trên Mac Os Sam Kolder 2018 Pro Color Grading

Jul 7, 2019
Plugin
0 0
Tải Sam Kolder 2018 Pro Color Grading Cho Macbook SAM KOLDER 2018 Pro Color Grading – Lut Pack

Tải Bộ Màu Chuyên Nghiệp Trên Mac Os SAM KOLDER 2018 Pro Color Grading

Bộ màu Sam Kolder 2018 Pro Color Grading trên hệ điều hành mac os hoạt động với hầu hết với
các tệp .cube của phần mềm chỉnh sửa phim (Final Cut Pro X, Adobe Premiere Pro & After Effects & nhiều hơn nữa)
Gói này chứa (5 luts):

  • Sam Kolder.cube
  • Sam Kolder 2.cube
  • Desaturated Blues.cube
  • Desaturated Blues Faded.cube
  • Desaturated Blues 2.cube

 

Cập nhật mới nhất

Comments
  • bộ màu chuẩn không cần chỉnh luôn. Trang web tải phần mềm tin tưởng nhất

    klykly000waves July 8, 2019 3:05 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung