Tải Disk Drill Khôi Phục Dữ Liệu Cho Macbook Dễ Dàng Bạn Đang Cần

Jul 13, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Disk Drill Cho Macbook Disk Drill 1.8 Disk Drill 2.1.376 DiskDrill Enterprise 3.0.756 Disk Drill 3.1.769 Disk Drill Entreprise 3.1.804 Disk Drill Entreprise 3.3.846 Disk Drill Enterprise v3.5.860 Disk Drill 3.5.883 Disk Drill 3.5.890 Disk Drill 3.6.90 Disk Drill Enterprise 3.6.918 Disk Drill Enterprise 3.7.929 Disk Drill Enterprise 3.7.932 Disk Drill Enterprise 3.7.934

Tải Disk Drill Khôi Phục Dữ Liệu Cho Macbook Dễ Dàng Bạn Đang Cần

Disk Drill cho Macbook là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn quét máy tính hoặc thiết bị được kết nối khác để tìm các tệp bị mất , khôi phục chúng. Mặc dù không phải tất cả các tệp đều có thể phục hồi, nhưng Disk Drill sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tìm hoặc xây dựng lại các tệp bị mất hoặc vô tình bị xóa và thành công trong nhiều trường hợp.

Không ai mà lỡ 1 lần xóa nhầm hay format, làm mất file quan trọng trên máy tính macbook. Disk Drill sẽ giúp bạn lấy lại.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *