Tải Game Metal Gear Rising: Revengeance Bản Full Cho Mac Os X

Jun 28, 2019
Games
1 0
Metal.Gear.Rising.Revengeance.v1.0.4

Tải Game Metal Gear Rising: Revengeance Bản Full Cho Mac Os X

Câu châm ngôn tương đối nặng nề, thế nhưng nó là câu nói miêu tả hợp lý nhất chân dung Raiden. Bốn năm sau khi tái hợp với Rose cùng cậu con trai và sau những sự kiện xoay quanh Liquid Ocelot và Solid Snake, Raiden lại một lần nữa dấn thân vào con đường binh nghiệp, nhận nhiệm vụ giữ gìn an ninh cũng như huấn luyện quân đội nhiều nước để kiếm sống thông qua tổ chức an ninh tư nhân mang tên Maverick PSMC.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Comments
  • game hay chuẩn theo ý thích mình luôn

    Vương Trần June 28, 2019 8:31 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.