Tải Ngay Ứng Dụng Quản Lý Font Chữ RightFont Tuyệt Vời Trên Macbook

July 7, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
RightFont 5.8.4 RightFont phiên bản khác RightFont

Tải Ngay Ứng Dụng Quản Lý Font Chữ RightFont Tuyệt Vời Trên Macbook

Sử dụng macbook làm việc Design hay các tính năng văn phòng thì công cụ Font chữ vẫn là vấn đề cần thiết mà mỗi macbook đều cần.Phần mềm RightFont 5 là một ứng dụng quản lý phông chữ sáng tạo, đẹp và chuyên nghiệp dành cho macOS, giúp các nhà thiết kế xem trước, cài đặt, đồng bộ hóa và quản lý các tệp phông chữ của họ.Hoàn toàn cho macOS Mojave, với sự hỗ trợ cho chủ đề tối, Touchbar, phông chữ SVG màu và hơn thế nữa.
RightFont 5 được thiết kế lại hoàn toàn để giữ cân bằng giữa tính đơn giản và tính năng. Bây giờ là ứng dụng quản lý phông chữ tất cả trong một dành cho các nhà thiết kế và nhóm sáng tạo.

Leave a Reply

Skip to toolbar