Tải Phần Mềm Kéo Thả File Yoink Trên Mac Os Giúp Sao Chép Dễ Dàng

Jul 7, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Yoink Cho Macbook Yoink 3.5.8 Yoink phiên bản khác

Tải Phần Mềm Kéo Thả File Yoink Trên Mac Os Giúp Sao Chép Dễ Dàng

Di chuyển hoặc sao chép tệp trên mac os có thể rất phức tạp qua từng bước – bạn phải giữ chuột để kéo file, trong khi cố gắng di chuyển tệp đến nơi muốn lưu.

Phần mềm  Yoink giữ những tập tin đó cho bạn để hỗ trợ copy hoặc cắt dễ hơn hơn nhiều sau 3 bước:

  • Kéo tập tin bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vào Yoink
  • Khi không có chuột, hãy di chuyển dễ dàng và nhanh chóng hơn đến nơi cần lưu của tập tin
  • Kéo tập tin ra khỏi Yoink đến nơi chúng sẽ đến.

Cập nhật mới nhất

Comments
  • Tải ngay phần mềm để sử dụng làm việc nhanh hơn

    duyennguyencnsg July 8, 2019 3:09 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung