Tải Phần Mềm Quay Phim Màn Hình ScreenFlow Trên Macbook Dễ Xài

July 18, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
2 0
Tải ScreenFlow Cho Macbook ScreenFlow 9.0.2 ScreenFlow phiên bản khác

Tải Phần Mềm Quay Phim Màn Hình ScreenFlow Trên Macbook Dễ Xài

ScreenFlow là một công cụ chỉnh sửa, ghi và chia sẻ màn hình đã giành giải thưởng và dễ sử dụng từ Telestream.Có rất nhiều công cụ quay phim màn hình macbook hay các thiết bị chạy mac os x.ScreenFlow có bản ghi màn hình tốt nhất hiện có – ngay cả trên màn hình retina.Tăng cường video của bạn với quyền truy cập vào hơn 500.000 clip phương tiện độc đáo từ trực tiếp… và nhiều tính năng thú vị khác nữa

Leave a Reply

Skip to toolbar