Tải Plugin Hiệu Ứng Ánh Sáng Alien Skin Exposure X3, X4 Cho Macbook

July 28, 2019
Plugin
0 0
Tải Alien Skin Exposure Cho Macbook Alien Skin Exposure v7.0.1.83 Revision 26871 (Mac OSX) Alien Skin Exposure X v1.1.0.2223 Alien Skin Exposure X v1.1.0.2244 Alien Skin Exposure X2 Bundle 1.0.0.58 Alien Skin Exposure 2.2.0.429 Alien Skin Exposure X2 2.5.0.85 Alien Skin Exposure X2 v2.6.0.157 Alien Skin Exposure X3 v3.0.1.56[Revision 38607][MacOS] 2 Alien Skin Exposure X3 3.5.4.137 Alien Skin Exposure X3_Bundle 3.5.5.127 Alien Skin Exposure X4 4.0.3.113 Alien Skin Exposure X4_Bundle 4.0.3.129 Alien Skin Exposure X4 Bundle 4.0.4.132 Alien Skin Exposure Bundle X4 4.0.5.145 Alien Skin Exposure X4_bundle 4.0.6.177 Alien Skin Exposure X4_bundle 4.0.7.188 Alien Skin Exposure X4_Bundle 4.5.3.66 Alien Skin Exposure X4 Bundle v4.5.6.130

Tải Plugin Hiệu Ứng Ánh Sáng Alien Skin Exposure X3, X4 Cho Macbook

Plugin Alien Skin Exposure X3, X4 trên macbook là trình chỉnh sửa và sắp xếp ảnh RAW cho phép bạn tạo ra những hình ảnh đẹp và làm chủ quy trình làm việc của mình.
Alien Skin Exposure X3, X4 trên mac os đã giúp các nhiếp ảnh gia đưa hình ảnh của họ vào cuộc sống với các công cụ sáng tạo chưa từng có. Cũng cung cấp các công cụ  mạnh mẽ, hiệu suất nhanh, thiết kế trực quan . Đây là phần mềm duy nhất bạn cần để xử lý tất cả công việc chỉnh sửa ảnh của mình.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar