Tải Sketch 55.2 Trên Macbook Dễ Dàng – Hướng Dẫn Cài Đặt Full Cho Mac Os X

Jun 27, 2019
Phần Mềm Đồ Họa
0 0
Sketch

Tải Sketch 55.2 Trên Macbook Dễ Dàng – Hướng Dẫn Cài Đặt Full Cho Mac Os X

Sketch là là môt phần mềm vẽ sáng tạo và mới mẻ trong bản vẽ vector cho người xài Mac os x. Thiết kế tối giản có chủ ý của nó dựa trên một không gian vẽ có kích thước và lớp không giới hạn, không có bảng màu, bảng điều khiển, menu, cửa sổ và điều khiển. Mặc dù đơn giản để sử dụng, nó cung cấp các công cụ vẽ và văn bản vector mạnh mẽ như các thao tác Boolean hoàn hảo, Biểu tượng và Thước kẻ, Hướng dẫn và Lưới mạnh mẽ.

Vâng nếu như bạn là môt người làm thiết kế, vẽ tranh hay làm phim… không thể nào thiếu Sketch để hỗ trợ cho người xài mac os x vẽ đồ họa tốt hơn.

Sketch v53.1

https://www.fshare.vn/file/3HXZTXXN39RT

Sketch v53.2

https://www.fshare.vn/file/RNO5GIWU61CD

Sketch v54.1

https://www.fshare.vn/file/K19T3Q6D32QA

Sketch v55

https://www.fshare.vn/file/WE2QC8T789CM

Sketch v55.1

https://www.fshare.vn/file/XN7OMRR8LYTY

Sketch v55.2

https://www.fshare.vn/file/ASWVDW6XT4Q4

Sketch v56

https://www.fshare.vn/file/XJM818OH4SGL

Sketch v56.1

https://www.fshare.vn/file/R41JE1P8OH2I

Sketch v56.2

https://www.fshare.vn/file/WCPB39SX27JV

Sketch v56.3

https://www.fshare.vn/file/2NTVNBFX4GNN

Sketch v57

https://www.fshare.vn/file/37HHORGORI1C

Sketch v57.1

https://www.fshare.vn/file/8CO37GD9UALS

Sketch v59

https://www.fshare.vn/file/MG8F8L28PKGA

Sketch v59.1

https://www.fshare.vn/file/FP1O1V19WKRX

Sketch v60

https://www.fshare.vn/file/VRVVHJWPJ9HB

Sketch v60.1

https://www.fshare.vn/file/CN1UXT1DJBPA

Sketch v61

https://www.fshare.vn/file/RSE9T62GVS2M

Sketch v61.1

https://www.fshare.vn/file/ENTUK2AWG9PH

Sketch v61.2

https://www.fshare.vn/file/6NJF8KYSVOJE

Sketch v62

https://www.fshare.vn/file/8JT9HC32TMEW

Sketch v63

https://www.fshare.vn/file/ZTWRUPP47F7G

Sketch v63.1

https://www.fshare.vn/file/Z2ZJGEC8S5Z9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung