Tải SteerMouse Biến Chuột Macbook Của Bạn Đa Tính Năng Hơn

July 19, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
2 0
Tải SteerMouse Cho Macbook SteerMouse 5.0.3 SteerMouse 5.0.4 SteerMouse 5.0.5 SteerMouse 5.0.7 SteerMouse 5.0.8 SteerMouse 5.1.0 SteerMouse 5.1.1 SteerMouse 5.1.3 SteerMouse 5.2.0 SteerMouse 5.2.3 SteerMouse 5.3.0 SteerMouse 5.3.1 SteerMouse 5.3.2 SteerMouse 5.3.3 SteerMouse 5.3.7

Tải SteerMouse Biến Chuột Macbook Của Bạn Đa Tính Năng Hơn

Phần mềm SteerMouse  được phát triển riêng cho chuột USB / Bluetooth trên hệ điều hành mac os, SteerMouse cho Mac cung cấp một số chức năng cho phép bạn cá nhân hóa cách sử dụng của chuột. Điều này có thể làm tăng hiệu quả của chuột và có thể tăng năng suất của bạn.
Với SteerMouse cho Mac, bạn có thể  cấu hình các phần khác nhau của chuột, bao gồm các chức năng của các nút, cuộn và con trỏ. Thậm chí tốt hơn, bạn có thể đặt ứng dụng hoạt động khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng mà chuột được sử dụng.

Leave a Reply

Skip to toolbar