Tải TotalSpaces Về Cho Macbook Hỗ Trợ Quản Lý File Desktop Ngăn Nắp

Jul 13, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải TotalSpaces Cho Macbook TotalSpaces 2.7.6 TotalSpaces 2.7.12

Tải TotalSpaces Về Cho Macbook Hỗ Trợ Quản Lý File Desktop Ngăn Nắp

TotalSpaces cho hệ điều hành mac os sẽ giúp bạn sử dụng laptop macbook được dễ dàng và ngăn nắp hơn

  • Hiển thị tổng quan về desktop và kéo các cửa sổ giữa chúng.
  • Điều hướng trái, phải, lên và xuống giữa các desktop của bạn.
  • Chọn chuyển tiếp của bạn. Chuyển đổi hoàn toàn tùy chỉnh và các phím nóng.
  • Vuốt giữa các desktop. Di chuyển xung quanh lưới của bạn chưa bao giờ được dễ dàng hơn.Kích hoạt lưới tổng quan chỉ bằng cách di chuyển chuột của bạn.
  • Giữ ứng dụng của bạn ở nơi bạn muốn. Chỉ định ứng dụng cho desktop.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *