Tải VMware Fusion 11 Cài Windows Ảo Trên Macbook Dễ Dàng

July 13, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
VMware Fusion 11.5.2 VMware Fusion phiên bản khác VMware Fusion

Tải VMware Fusion 11 Cài Windows Ảo Trên Macbook Dễ Dàng

Bạn không cần phải lo lắng làm sao để cài đặt các chương trình windows, game, công cụ bạn cần mà chỉ chạy trên win. Macbook bạn vẫn có thể làm được điều đó.

Cả VMware Fusion 11 và Fusion 11 Pro đều mặc định là được hỗ trợ và đã được cập nhật để cung cấp khả năng tương thích DirectX 10.1. Hiện đang hỗ trợ Anti-Aliasing cũng như các shader Geometry, game và ứng dụng yêu cầu DirectX 10.1 hoặc dự phòng 10.1 từ DirectX 11, giờ đây sẽ chạy trong máy ảo Windows 7, 8 hoặc 10.

Với phiên bản mới này hệ điều hành mac os mới nhất Mojave hay Calatina đều có thể cài đặt được.

Leave a Reply

Skip to toolbar