Tải VMware Fusion 11 Cài Windows Ảo Trên Macbook Dễ Dàng

Jul 13, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải VMware Fusion Pro 11 Cho Macbook VMware Fusion 10.0.1 VMware Fusion 10.1 VMware Fusion 10.1.1 VMware Fusion 10.1.2 VMware Fusion 10.1.3 VMware-Fusion-10.1.5-10950653 VMware-Fusion-10.1.6 VMware Fusion 11 [Hỗ trợ Mojave 10.14] VMware-Fusion-11.0.1-10738065 VMware Fusion Pro 11.0.1 Extended Edition VMware Fusion Pro 11.0.3 [Kèm Serial] VMware Fusion Pro 11.0.3 Extended Edition-12992109. [Keygen] VMware Fusion Pro 11.1.0 Build 13668589 VMware Fusion Pro 11.1.0 Extended Edition

Tải VMware Fusion 11 Cài Windows Ảo Trên Macbook Dễ Dàng

Bạn không cần phải lo lắng làm sao để cài đặt các chương trình windows, game, công cụ bạn cần mà chỉ chạy trên win. Macbook bạn vẫn có thể làm được điều đó.

Cả VMware Fusion 11 và Fusion 11 Pro đều mặc định là được hỗ trợ và đã được cập nhật để cung cấp khả năng tương thích DirectX 10.1. Hiện đang hỗ trợ Anti-Aliasing cũng như các shader Geometry, game và ứng dụng yêu cầu DirectX 10.1 hoặc dự phòng 10.1 từ DirectX 11, giờ đây sẽ chạy trong máy ảo Windows 7, 8 hoặc 10.

Với phiên bản mới này hệ điều hành mac os mới nhất Mojave hay Calatina đều có thể cài đặt được.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *