Tải Wattagio Hỗ Trợ Theo Dõi Tình Trạng Pin Trên Macbook Chạy Os X

Wattagio Wattagio 1.4.8 Wattagio phiên bản khác

Tải Wattagio Hỗ Trợ Theo Dõi Tình Trạng Pin Trên Macbook Chạy Os X

Wattagio là trợ lý pin mạnh mẽ trên macbook tương thích với mọi hệ điều hành mac os x. Nó thông báo cho bạn về tình trạng pin hiện tại và giúp giảm mức sử dụng năng lượng. Cài đặt linh hoạt trong ứng dụng cung cấp cho bạn các tùy chọn để tùy chỉnh hồ sơ của bạn để đáp ứng nhu cầu của bạn.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share
Comments
  • phần mềm kiểm tra pin macbook này dễ xài thật

    kieufarm kinh doanh July 2, 2019 6:05 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar