Tạo Hiệu Ứng Khói Mờ Ảo Amazing Body Power Photoshop Action Trên Macbook

July 4, 2019
Plugin
0 0
Tải Amazing Body Power Photoshop Action Cho Macbook Amazing Body Power Photoshop Action

Tạo Hiệu Ứng Khói Mờ Ảo Amazing Body Power Photoshop Action Trên Macbook

Amazing Body Power Photoshop Action trên macbook  này biến những bức ảnh của bạn trở nên chuyên nghiệp trông thật tuyệt vời. Bạn có nhiều điều khiển lớp để điều chỉnh kết quả của bạn. Hành động đã được thử nghiệm và hoạt động trên Photoshop (chỉ phiên bản tiếng Anh) CS3, CS4, CS5, CS6, CC, hành động sẽ chỉ hoạt động trên các phiên bản tiếng Anh của Photoshop.

Tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng hành động này trên ảnh có độ phân giải cao để có kết quả tốt nhất. Để có kết quả tốt nhất, nên sử dụng ảnh có độ phân giải cao trong phạm vi 2000px .33000px

 

Leave a Reply

Skip to toolbar