Tạo Nội Dung Web Hoạt Hình & Tương Tác Đẹp Bằng Hype Pro 4 Trên Macbook

Jul 21, 2019
Phần Mềm Đồ Họa
1 0
Tải Hype Cho Macbook Hype 3.5.5 Hype 3.6.2 Hype 3.6.8 Hype4 4.0.1

Tạo Nội Dung Web Hoạt Hình & Tương Tác Đẹp Bằng Hype Pro 4 Trên Macbook

Hype cho phép bạn tạo nội dung web hoạt hình và tương tác tuyệt đẹp. Đầu ra HTML5 của loại hoạt động trên tất cả các trình duyệt và thiết bị di động hiện đại như iPhone và iPad. Không cần mã hóa.

Hype cho macbook được các nhà thiết kế hàng đầu sử dụng để tạo hoạt hình có thêm yếu tố “wow” cho các trang web, infographics, thuyết trình, tạp chí kỹ thuật số, quảng cáo, iBooks, nội dung giáo dục, nguyên mẫu ứng dụng, danh mục đầu tư, GIF hoạt hình, video, toàn bộ trang web và nhiều hơn nữa .

Comments
  • hay

    danhtranngoc August 6, 2019 8:57 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung