TechSmith Snagit 2021 – Phần mềm quay phim trên mac dễ dàng hơn

November 5, 2020
Application
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Snagit 2021.2.0 98034 Tên Phần Mềm

TechSmith Snagit 2021 – Phần mềm quay phim trên mac dễ dàng hơn

Snagit 2021.2.0 98034 Đa ngôn ngữ | macOS | 346 mb

Snagit cho phép bạn tạo hình ảnh về những gì bạn nhìn thấy trên màn hình máy tính của mình.

Tính năng
Các tùy chọn linh hoạt cho phép bạn chỉ chụp những gì bạn muốn.
Các loại chú thích như mũi tên, bong bóng thoại, v.v. giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh ảnh chụp của mình.
Tính linh hoạt trong những gì bạn làm với ảnh chụp của mình. Gửi nó đến ứng dụng yêu thích của bạn, chia sẻ trực tuyến hoặc lưu nó để sử dụng sau.

Khả năng tương thích: OS X 10.14 trở lên 64-bit

Leave a Reply

Skip to toolbar