Tempomate 3.7 – Máy đếm nhịp thông minh và đẹp

December 17, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Tempomate 4.4 Tempomate

Tempomate 3.7 – Máy đếm nhịp thông minh và đẹp

Tempomate là metronome thông minh và đẹp.

Đặc trưng

 • Tốc độ từ 20 đến 360 bpm
 • Nhấn nhịp độ; trong các vòi, nhịp đồng bộ hóa với đầu vào của bạn
 • Thay đổi nhịp độ 1 hoặc 5 bpm mỗi lần
 • Nhấp vào ánh sáng có thể được bật và tắt
 • Tùy chọn nhập chuột và bàn phím

Các phím tắt bàn phím

 • Không gian: Chơi / Dừng
 • Lên, xuống: Thay đổi nhịp độ 5 bpm
 • Trái, Phải: Thay đổi nhịp độ 1 bpm
 • Nhập, T: Nhấn nhịp độ
 • V: Chuyển đổi ánh sáng nhấp

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 4.0:

 • Cập nhật công nghệ cơ bản để hỗ trợ cải tiến chức năng trong tương lai

YÊU CẦU

 • Bộ xử lý Intel, 64 bit
 • OS X 10.9 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar