Time Sink 2.1 – Theo dõi thời gian dành cho mỗi cửa sổ và ứng dụng

April 6, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Time Sink 2.2.1 FSHARE Time Sink 2.1 Time Sink phiên bản khác Time Sink

Time Sink 2.1 – Theo dõi thời gian dành cho mỗi cửa sổ và ứng dụng

Time Sink xem cách bạn sử dụng máy Mac của mình, ghi lại thời gian dành cho mỗi cửa sổ và chương trình – cho dù đó là Thời gian chìm2thời gian nền hay thời gian nền. Bạn có thể xem và xuất báo cáo, loại trừ các ứng dụng và cửa sổ và nhóm các nhiệm vụ liên quan với nhau thành một nhóm, sau đó được theo dõi dưới dạng một đối tượng. Có thể chạy như một ứng dụng thông thường hoặc chương trình chỉ có thanh menu.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.2.1:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.8 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar