Tipard DVD Cloner 6.2.22 – Sao chép hoặc nén đĩa DVD sang đĩa DVD

January 8, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tipard DVD Cloner Tipard DVD Cloner 6.2.22 Tipard DVD Cloner phiên bản khác Tipard DVD Cloner

Tipard DVD Cloner 6.2.22 – Sao chép hoặc nén đĩa DVD sang đĩa DVD

Tipard DVD Cloner for Mac là phần mềm Mac DVD Copy nhanh nhất và dễ nhất, có khả năng sao lưu đĩa DVD sang đĩa DVD, sao chép đĩa DVD vào thư mục DVD / tệp iso và ngược lại. Nó có thể nén DVD-9 thành DVD-5 giữ nguyên chất lượng ban đầu với ba chế độ sao chép – Sao chép toàn bộ, Phim chính và Tùy chỉnh.

DVD sang DVD Sao chép giữa các đĩa DVD, thư mục, tệp iso
Sao chép chính xác DVD-9 sang DVD-9, DVD-5 sang DVD-5 mà không giảm chất lượng
Nén DVD-9 sang DVD-5 với chất lượng cao
Có ba chế độ Sao chép: Sao chép đầy đủ, Phim chính, tùy chỉnh

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 6.2.22:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.7 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar