Tipard PDF Converter – Chuyển đổi bất kỳ PDF nào thành nhiều hình ảnh và tài liệu

July 15, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Tipard PDF Converter 3.1.30 Tipard PDF Converter phiên bản khác Tipard PDF Converter

Tipard PDF Converter – Chuyển đổi bất kỳ PDF nào thành nhiều hình ảnh và tài liệu

Tipard PDF Converter được sử dụng để chuyển đổi định dạng PDF sang Text, Word, Excel, EPUB, PowerPoint 2007, HTML và hình ảnh (TIFF / JPEG / PNG / GIF / BMP / TGA / PPM / JPEG2000). Ngoài ra, nó cho phép người dùng xác định kích thước hình ảnh, màu sắc, chất lượng, tùy chỉnh bố cục đầu ra, mã hóa văn bản, định dạng / chất lượng / độ phân giải hình ảnh, v.v., chọn ngôn ngữ đầu ra và chuyển đổi (các) trang tự xác định hoặc tất cả các trang. Nó hỗ trợ OCR để cải thiện độ chính xác của các tập tin đầu ra.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.1.30:

  • Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.7 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar