Todeska – Phần mềm chuyển đổi tiện ích nhanh chóng

September 5, 2020
Utilities
0 0
GOOGLE DRIVE Todeska 1.4.1 Todeska phiên bản khác Todeska

Todeska – Phần mềm chuyển đổi tiện ích nhanh chóng

Ứng dụng đầu tiên và duy nhất chuyển đổi tiện ích mở rộng ngày nay thành tiện ích máy tính để bàn. Mang lại sức sống mới cho các vật dụng Apple ngay hôm nay!

Làm thế nào nó hoạt động? Điều này đã được thực hiện sau khi thiết kế ngược rộng rãi chính Trung tâm Thông báo. Sau khi điều này được thực hiện, việc hoàn thiện lại toàn bộ khả năng lưu trữ tiện ích mở rộng đã được xây dựng từ đầu. Bây giờ bạn có thể tận hưởng Tiện ích mở rộng Ngày hôm nay theo cách bạn muốn! Các tính năng • Windows có thể tùy chỉnh • Hỗ trợ đa màn hình • Tự động đối sánh ngoại hình hệ thống
Hệ điều hành được hỗ trợ:
• Bộ xử lý 64-bit
• macOS 10.14 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar