Togu Audio Line TAL-J-8 – Công cụ mô phỏng cho chỉnh sửa âm thanh

Jan 19, 2021
Graphics Design
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Togu Audio Line TAL-J-8 v1.2.2 Togu Audio Line TAL

Togu Audio Line TAL-J-8 – Công cụ mô phỏng cho chỉnh sửa âm thanh

TAL-J-8 là bản mô phỏng rất chính xác của bộ tổng hợp phần cứng phổ biến của thập niên 80 và được hiệu chỉnh sau thiết bị Jupiter 8 của chính chúng tôi. Tất cả âm thanh được tạo ra trong thời gian thực mà không cần sử dụng bất kỳ mẫu nào có cùng khả năng điều chế vô tận như phần cứng và các tính năng bổ sung hữu ích như phần hiệu chuẩn có thể khiến bộ lọc kêu to.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Skip to toolbar