Togu Audio Line TAL-Mod – Bộ tổng hợp analog ảo với âm thanh đặc biệt

Jan 19, 2021
Graphics Design
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Togu Audio Line TAL-Mod v1.5.9 Togu Audio Line TAL-Mod

Togu Audio Line TAL-Mod – Bộ tổng hợp analog ảo với âm thanh đặc biệt

TAL-Mod là một bộ tổng hợp analog ảo với âm thanh đặc biệt và khả năng điều chế gần như không giới hạn. Mô hình bộ dao động đặc biệt của nó có thể tạo ra nhiều loại âm thanh, từ mono cổ điển đến âm thanh nổi phong phú, hiệu ứng và đệm.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Skip to toolbar