Togu Audio Line TAL-Sampler – Bộ công cụ hỗ trợ làm nhạc cho mac

Jan 19, 2021
Graphics Design
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Togu Audio Line TAL-Sampler v3.2.9 Togu Audio Line TAL-Sampler

Togu Audio Line TAL-Sampler – Bộ công cụ hỗ trợ làm nhạc cho mac

TAL-Sampler không chỉ là một trình phát mẫu. Đó là một bộ tổng hợp mô hình tương tự đầy đủ tính năng với một công cụ lấy mẫu làm nguồn âm thanh, bao gồm một ma trận điều chế mạnh mẽ và một bộ lọc thông thấp 24/12/6 dB tự dao động chất lượng cao.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Skip to toolbar