Togu Audio Line TAL-U-NO-LX – Bộ lọc độ trễ cho làm nhạc

Jan 19, 2021
Graphics Design
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Togu Audio Line TAL-U-NO-LX v4.2.7 Togu Audio Line TAL-U-NO-LX

Togu Audio Line TAL-U-NO-LX – Bộ lọc độ trễ cho làm nhạc

TAL-U-NO-LX là bản mô phỏng được viết lại hoàn chỉnh của Juno 60 phổ biến với công cụ và GUI mới. Các bộ lọc độ trễ phản hồi không cập nhật và các điều khiển được hiệu chỉnh cẩn thận làm cho hệ thống này trở thành một sự thay thế tốt cho thiết bị tương tự với tất cả các ưu điểm của plugin phần mềm. Ngoài ra, TAL-U-NO-LX cũng hỗ trợ portamento và các dạng sóng LFO bộ lọc khác nhau và một số tính năng hữu ích hơn

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Skip to toolbar