Topaz JPEG to RAW AI Giúp Chỉnh Sửa Đổi JPEG Thành RAW Trên Macbook

July 19, 2019
Graphics Design
1 0
Tải Topaz JPEG to RAW AI Cho Macbook Topaz JPEG to RAW AI v2.1.2

Topaz JPEG to RAW AI Giúp Chỉnh Sửa Đổi JPEG Thành RAW Trên Macbook

Phần mềm Topaz JPEG to RAW AI trên macbook giúp bạn chỉnh sửa JPEG như thể bạn chụp nó ở định dạng RAW.
Sử dụng  để chuyển đổi JPEG thành RAW chất lượng cao để chỉnh sửa tốt hơn. Ngăn chặn dải, loại bỏ các thành phần nén, phục hồi chi tiết và tăng cường phạm vi động.

JPEG to RAW AI có hiệu quả cao trong việc loại bỏ các thành phần nén và phục hồi chi tiết màu. Lưu ý các chi tiết tốt bổ sung ở phía trên bên phải và dưới cùng của hình ảnh.

Ngoài ra còn có dải động được tăng cường như thể hiện bởi các bóng sâu hơn và các điểm nổi bật nâng cao.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar