Topaz ReMaskv – Cắt các chi tiết không cần thiết ra khỏi ảnh nhanh

February 14, 2021
Plugin
0 0
GOOGLE DRIVE Topaz ReMaskv 5.0.3 Topaz ReMaskv

Topaz ReMaskv – Cắt các chi tiết không cần thiết ra khỏi ảnh nhanh

Topaz ReMask là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để trích xuất chủ thể từ ảnh của bạn.

Fast
Masking sẽ không mất nhiều thời gian, với sự tinh chỉnh và điều chỉnh vô tận. ReMask hoàn thành công việc trong một khoảng thời gian ngắn đáng kinh ngạc, trong khi yêu cầu đầu vào của bạn ở mức tối thiểu.

Dễ dàng
Không cần phải trải qua tất cả các bước và quy trình để có được một mặt nạ tuyệt vời. Chỉ cần nhanh chóng vẽ các tính năng hình ảnh để cho ReMask biết những gì bạn muốn cắt bỏ … và sau đó ngồi lại và thư giãn.

Hiệu quả
Đừng hy sinh sức mạnh cho tốc độ. Công nghệ vượt trội trong ReMask cũng làm cho nó trở thành một trong những công cụ tốt nhất để xử lý các tình huống khó khăn như tóc, độ trong suốt và nền có màu tương tự.

Leave a Reply

Skip to toolbar