Total War: Troy – Game chiến đấu quen thuộc dành cho macbook

Oct 10, 2020
Games
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE Total War: Troy 279458.50418 Total War: Troy

Total War: Troy – Game chiến đấu quen thuộc dành cho macbook

Trong thời đại huyền thoại này, các anh hùng đi bộ trên trái đất. Tuy nhiên, chỉ cần một hành động bốc đồng duy nhất có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột làm rung chuyển thế giới. Audacious Paris, hoàng tử thành Troy, đón nàng Helen xinh đẹp từ cung điện của nàng ở Sparta. Khi họ đi thuyền đi, chồng của Helen, vua Menelaus, nguyền rủa tên của cô. Anh ấy sẽ đưa người vợ sai vặt của mình về nhà – bất kể giá nào!

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar