Touch Blur 3.0 – Công cụ hiệu ứng làm mờ thông minh

June 9, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Touch Blur 3.1 Touch Blur phiên bản khác Touch Blur

Touch Blur 3.0 – Công cụ hiệu ứng làm mờ thông minh

Touch Blur là một công cụ làm mờ vùng chọn lọc của hình ảnh của bạn với giao diện người dùng đơn giản và thuật toán bảo toàn cạnh của chúng tôi để có được đầu ra thực tế .

Một số tính năng của Touch Blur :

Người dùng có toàn quyền kiểm soát để chọn khu vực trong hình ảnh để làm mờ.
Thuật toán bảo toàn cạnh thông minh của chúng tôi cho kết quả tốt nhất để làm cho hình ảnh đầu ra trông thật.
Touch Blur hỗ trợ gần 50+ định dạng hình ảnh thô.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.0:

  • sửa lỗi và cải tiến

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar