Translate Tab – Dịch nhanh văn bản

July 15, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Translate Tab 2.0.8 Translate Tab phiên bản khác Translate Tab

Translate Tab – Dịch nhanh văn bản

Dịch Tab là một công cụ dễ sử dụng để dịch nhanh. Ý tưởng đằng sau Dịch Tab là có một công cụ tiện dụng khi bạn cần thực hiện Dịch tab2một số bản dịch cơ bản. Với Tab Dịch, bạn sẽ có thể dịch các từ và cụm từ trong số hơn 100 ngôn ngữ.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.0.8:

  • Đã sửa lỗi sự cố trên macOS Yosemite

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar