Translatium – Ứng dụng dịch mạnh mẽ cho macOS

December 24, 2019
Utilities
0 0
GOOGLE DRIVE Translatium 14.0.0 FSHARE Translatium 10.1.0 Translatium phiên bản khác Translatium

Translatium – Ứng dụng dịch mạnh mẽ cho macOS

Dịch như một Pro với Translatium – ứng dụng dịch mạnh nhất cho macOS.

ĐẶC TRƯNG

Hơn 150 ngôn ngữ và phương ngữ

Dịch từ, cụm từ và văn bản giữa hơn 150 ngôn ngữ và phương ngữ.

Nhận dạng giọng nói & đầu ra giọng nói

Sử dụng giọng nói của bạn để gõ và nghe bản dịch bằng cách sử dụng văn bản thành giọng nói.

Nhận dạng ký tự quang học

Sử dụng máy ảnh của bạn để dịch văn bản sang gần 20 ngôn ngữ ngay lập tức.

Nhận dang chu Viet

Không biết cách gõ một từ? Vẽ nó!

Từ điển

Bao gồm ý nghĩa, từ đồng nghĩa, ví dụ và nhiều hơn nữa.

Chủ đề

Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với các chủ đề và màu sắc đẹp.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản Translatium 14.0.0:

Phiên bản này bao gồm đại tu giao diện người dùng chính, một số sửa lỗi và cải tiến.

YÊU CẦU

OS X 10.10 trở lên, bộ xử lý 64 bit

Leave a Reply

Skip to toolbar