Tropic Colour – Viewfinder Overlays – Mẫu mô phỏng kính đẹp cho thiết kế

October 7, 2020
Graphics & Vectors
0 0
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE Tropic Colour - Viewfinder Overlays Tropic Colour - Viewfinder Overlays phiên bản khác Tropic Colour - Viewfinder Overlays

Tropic Colour – Viewfinder Overlays – Mẫu mô phỏng kính đẹp cho thiết kế

Lớp phủ kính ngắm

Bao gồm:
HD (1920×1080) & 4K (3840×2160) bao gồm
hơn 100 lớp phủ kính ngắm khác nhau Kính
mặt đất lấy nguồn từ kính ngắm phim 35mm
Alpha PNG có Phím sẵn / Chỉ cần kéo và thả qua cảnh quay của bạn
Mỗi kính ngắm có dạng lớp (có / không có hình chữ thập )
Mỗi nội dung bao gồm 4 phiên bản (Đen / Trắng / Đỏ / Vàng)

Định dạng tệp: lớp phủ PNG & vòng lặp MP4

Leave a Reply

Skip to toolbar