TunesKit Video Repair – Sửa các file video bị hỏng dễ dàng hơn

February 12, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE TunesKit Video Repair 1.0.0.7 TunesKit Video Repair

TunesKit Video Repair – Sửa các file video bị hỏng dễ dàng hơn

Làm cách nào để sửa các tệp video bị hỏng? Không hoảng loạn! TunesKit Video Repair chính xác là công cụ phù hợp mà bạn đang tìm kiếm. Với chương trình, bạn có thể dễ dàng sửa chữa bất kỳ video bị hỏng hoặc bị hỏng nào trong ba bước đơn giản: thêm tệp video bị hỏng mục tiêu vào TunesKit, nhấp vào nút “Sửa chữa” để bắt đầu sửa, xem trước và xuất tệp đã sửa chữa vào máy tính của bạn.

Leave a Reply

Skip to toolbar