Turbo Boost Switcher Pro – Quản lý nhiệt độ CPU & tốc độ quạt trên mac

Sep 22, 2020
Utilities
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE Turbo Boost Switcher Pro 2.9.1 Turbo Boost Switcher Pro phiên bản khác Turbo Boost Switcher Pro

Turbo Boost Switcher Pro – Quản lý nhiệt độ CPU & tốc độ quạt trên mac

Turbo Boost Switcher Pro giúp pin máy Mac của bạn sẽ kéo dài thêm đến 25% * và giảm nhiệt độ CPU của bạn xuống 25ºC tùy thuộc vào việc sử dụng, bao gồm cả tốc độ quạt thấp hơn do giảm nhiệt.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Skip to toolbar