Tweetbot for Twitter – Ứng dụng truy cập vào Twitter với đầy đủ các tính năng

February 14, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Tweetbot for Twitter 2.5.3 Tweetbot for Twitter

Tweetbot for Twitter – Ứng dụng truy cập vào Twitter với đầy đủ các tính năng

Tweetbot là một ứng dụng client Twitter đầy đủ tính năng * đã đoạt giải thưởng dành cho Mac. Nó có một giao diện đẹp với các chủ đề sáng và tối, hỗ trợ nhiều cột và hơn thế nữa.

* Twitter không cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba quyền truy cập vào mọi tính năng có sẵn trên trang web của Twitter.

Leave a Reply

Skip to toolbar