Underhero – Game Phiêu Lưu 2D Hay Cho Mac

Aug 5, 2020
Games
0 0
GOOGLE DRIVE Underhero 4.1.3 (39634) Underhero phiên bản khác Underhero

Underhero – Game Phiêu Lưu 2D Hay Cho Mac

Underhero là một game phiêu lưu nhập vai 2D phụ với trò chơi chiến đấu theo lượt mà không cần lượt! Hành động đúng thời gian là vũ khí mạnh nhất của bạn. Nó kể một câu chuyện hấp dẫn và bí ẩn, đầy những nhân vật ngớ ngẩn tràn đầy cá tính, lời thoại kỳ quặc và rất nhiều tình tiết hài hước kỳ lạ.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.