URL Manager Pro – Quản lý bookmark trên trình duyệt web đơn giản hơn

June 9, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE URL Manager Pro 5.7 URL Manager Pro phiên bản khác URL Manager Pro

URL Manager Pro – Quản lý bookmark trên trình duyệt web đơn giản hơn

URL Manager Pro là công cụ quản lý dấu trang cho các trình duyệt Safari, Explorer, OmniWeb, Mozilla, Netscape, iCab, Camino và Epic, giúp url-manager-proquản lý dấu trang, địa chỉ email và nhóm tin tức dễ dàng hơn.

Nó cho phép bạn chỉnh sửa và sắp xếp dấu trang nhanh chóng: Bạn có thể sử dụng chỉnh sửa offline, gắn nhãn và tô màu dấu trang của mình.
Nhấn vào Spotlight power: Bạn có thể lập chỉ mục tệp đánh dấu của mình và nhấn vào sức mạnh của Spotlight để tìm từ trong tệp đánh dấu của bạn.

CÓ GÌ MỚI

  • Phiên bản URL Manager Pro 5.7:

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • macOS 10.13 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar