USBclean 3.4.4 – Giữ cho ổ đĩa usb không có các tệp rác trên mac

GOOGLE DRIVE USBclean 3.4.4 USBclean phiên bản khác USBclean

USBclean 3.4.4 – Giữ cho ổ đĩa usb không có các tệp rác trên mac

USBclean nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ tất cả các tệp tin rác và ma quái đó khỏi các ổ USB được định dạng Windows bên ngoài của bạn. Các tệp .DS_Store, Thumbs.db, .Spotlight và thùng rác chiếm dung lượng quý giá và có thể gây ra sự cố trên một số thiết bị. Loại bỏ tất cả chúng một cách nhanh chóng và dễ dàng với USBclean. Định cấu hình USBclean theo cách bạn muốn! Xóa các tệp bằng cách kéo ổ đĩa của bạn vào vùng thả tiện dụng, từ thanh hệ thống hoặc bằng cách thả thẳng vào biểu tượng dock. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình USBclean để chỉ chạy từ thanh hệ thống và mở khi đăng nhập. Đó là một snap để tự động thoát sau khi thả ổ đĩa của bạn vào biểu tượng dock. USBclean luôn lấy ổ đĩa của bạn sau khi vệ sinh để thuận tiện cho bạn.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar