Usher – Quản lý và xem bộ sưu tập video của bạn

June 9, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Usher 2.0 (4595) Usher phiên bản khác Usher

Usher – Quản lý và xem bộ sưu tập video của bạn

Usher là công cụ tối ưu để quản lý và xem bộ sưu tập video của bạn. Xem thư viện của bạn trong bốn Mở rachế độ xem ; xem phim theo ba cách. Bạn thậm chí có thể sử dụng điều khiển từ xa phần cứng Apple để điều khiển phát lại và chọn phim.

Thẻ và thuộc tính cho phép bạn thêm siêu dữ liệu và thậm chí bạn có thể tải xuống diễn viên, đạo diễn, v.v. trực tiếp từ Amazon.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản Usher 2.0.4589:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Intel, OS X 10.7 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar