Video Mémoires – Ghi lại những video đã xem cách dễ dàng trên mac

August 24, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Video Mémoires 2.2.3 Video Mémoires phiên bản khác Video Mémoires

Video Mémoires – Ghi lại những video đã xem cách dễ dàng trên mac

Video Mémoires là phần mềm nhật ký video dành cho Mac. Ghi lại mục nhật ký ngày hôm nay của bạn trong vài giây bằng cách nhấp vào một nút. Duyệt qua lịch và xem các mục nhập trước của bạn hoặc sử dụng tìm kiếm nhanh để tìm các video trước đây của bạn.
Có gì mới:

Video Mémoires 2.2.3
Bản cập nhật này sửa lỗi hiển thị các ngày trong tuần không chính xác trong lịch.
Ảnh chụp màn hình:

Tiêu đề: Video Mémoires 2.2.3
Nhà phát triển: Coding Robots
Khả năng tương thích: OS X 10.10 trở lên 64-bit
Ngôn ngữ: tiếng anh
Bao gồm: K’ed của TNT
Kích thước: 4.21 MB

Leave a Reply

Skip to toolbar