VideoHive – Bats Logo Reveal – Mẫu video đẹp dễ dàng thay đổi logo và văn bản cho quảng cáo

October 7, 2020
Video Effects & Stock Videos
0 0
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE VideoHive - Bats Logo Reveal VideoHive - Bats Logo Reveal phiên bản khác VideoHive - Bats Logo Reveal

VideoHive – Bats Logo Reveal – Mẫu video đẹp dễ dàng thay đổi logo và văn bản cho quảng cáo

Các tính năng:
Độ phân giải 4K 3840 × 2160 px
Không cần plug-in Kết xuất
nhanh
với các điều khiển thông minh
Rất dễ chỉnh sửa
Thay đổi logo và văn bản
Trợ giúp Video Bao gồm
Biểu thức Phổ quát

Yêu cầu: After Effects CC +

Leave a Reply

Skip to toolbar