VideoHive – Creative Titles – Mẫu after effect chất lượng cao làm video

October 7, 2020
Video Effects & Stock Videos
0 0
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE VideoHive - Creative Titles VideoHive - Creative Titles phiên bản khác VideoHive - Creative Titles

VideoHive – Creative Titles – Mẫu after effect chất lượng cao làm video

Creative Titles là một mẫu after effect chất lượng cao. Đó là một dự án có tính thẩm mỹ cao với những thước phim được chụp bằng mực độc quyền. Mẫu này được kết xuất rất nhanh. Nó không yêu cầu bất kỳ plugin bổ sung nào. Tương thích với tất cả các ngôn ngữ AE.

Các tính năng:
Độ phân giải: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1080 × 1080, 1080 × 1920
Tất cả các cảnh video đều được bao gồm
Liên kết phông chữ miễn phí Kết xuất
rất nhanh
Universal Expressions – hoạt động ở mọi phiên bản ngôn ngữ của
Video hướng dẫn After Effects
16 Lớp văn bản (trong 9 trình giữ chỗ)
13 trình giữ chỗ hình ảnh

Yêu cầu: After Effects CS6 +

Leave a Reply

Skip to toolbar