VideoHive – Timeline – Mẫu After Effects làm video nhanh & đẹp

October 7, 2020
Video Effects & Stock Videos
0 0
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE VideoHive - Timeline VideoHive - Timeline phiên bản khác VideoHive - Timeline

VideoHive – Timeline – Mẫu After Effects làm video nhanh & đẹp

Dễ dàng tùy chỉnh
Full HD (1920 × 1080)
Không cần plugin
16 Phần giữ chỗ Phương tiện
1 Logo, 16 Phần giữ chỗ Văn bản
Thời lượng 01:02
Không bao gồm Nhạc, Ảnh, Phông chữ trong bản xem trước
Hướng dẫn kèm theo (Video Hướng dẫn & PDF)

Yêu cầu: After Effects CS5 +

Leave a Reply

Skip to toolbar