VideoHive – Watercolor Ink – Mẫu video After Effects đẹp cho làm quảng cáo

October 6, 2020
Video Effects & Stock Videos
0 0
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE VideoHive - Watercolor Ink VideoHive - Watercolor Ink phiên bản khác VideoHive - Watercolor Ink

VideoHive – Watercolor Ink – Mẫu video After Effects đẹp cho làm quảng cáo

Dễ dàng tùy chỉnh
100% After Effects Tệp
Full HD (1920 × 1080)
Không cần plugin
24 Media Placeholder
1 Logo, 20 Text Placeholder
Thời lượng 01:24 giây Có
hướng dẫn (Video hướng dẫn & PDF)

Yêu cầu: After Effects CS5 +

Leave a Reply

Skip to toolbar