VideoHive – XL Phone Promo [After Effect] – Mẫu điện thoại đẹp cho làm video

September 1, 2020
Plugin
0 0
VideoHive - XL Phone Promo [After Effects] VideoHive - XL Phone Promo [After Effects] phiên bản khác VideoHive - XL Phone Promo [After Effects]

VideoHive – XL Phone Promo [After Effect] – Mẫu điện thoại đẹp cho làm video

Tính năng:
• 20 kiểu điện thoại: IOS và Android
• Chiều dài: 1:50
• Độ phân giải: 4k 3840 × 2160px, có thể thay đổi kích thước
• Kích thước màn hình ứng dụng: 1125 × 2436
• Bao gồm liên kết phông chữ miễn phí
• Không cần plugin
• Bao gồm tệp video trợ giúp
• Dễ dàng

Yêu cầu tùy chỉnh : After Effects CC 2018 và

Video xem trước cao hơn

Leave a Reply

Skip to toolbar