Virus Scanner Plus – Quét tệp, vị trí hoặc toàn bộ hệ thống của bạn để tìm vi-rút

July 15, 2020
Bảo Mật - Diệt Virus
0 0
GOOGLE DRIVE Virus Scanner Plus 3.14 Virus Scanner Plus phiên bản khác Virus Scanner Plus

Virus Scanner Plus – Quét tệp, vị trí hoặc toàn bộ hệ thống của bạn để tìm vi-rút

Virus Scanner Plus cho phép bạn quét các ứng dụng đang chạy, quét các vị trí quan trọng, quét toàn bộ hệ thống bất cứ khi nào bạn chọn hoặc thậm chí kích hoạt Quét liên tục để giữ cho Virus Scanner Plus luôn chạy. Nếu bạn tải xuống hoặc nhận tệp bị nhiễm hoặc tệp đính kèm, máy Mac của bạn sẽ được bảo vệ và máy tính của bạn bè của bạn an toàn.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.14:

Sửa lỗi

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar