Vitamin-R – Tối ưu màn hình macbook của bạn làm việc tập trung hơn

February 14, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Vitamin-R 2.48 Vitamin-R

Vitamin-R – Tối ưu màn hình macbook của bạn làm việc tập trung hơn

Vitamin-R tạo điều kiện tối ưu cho não của bạn bằng cách cấu trúc công việc của bạn thành các đợt ngắn hoạt động tập trung cao độ, không bị phân tâm xen kẽ với các cơ hội đổi mới, phản xạ và trực giác.

Các tính năng phân tích và ghi nhật ký nhiệm vụ được tích hợp sẵn tạo ra động lực tích cực đối với năng suất bằng cách cung cấp cho bạn phản hồi rõ ràng về tiến trình và thành tích của bạn.

Leave a Reply

Skip to toolbar