WiFi Explorer Pro 2.3.3 – Đánh giá sơ bộ, để giúp thiết kế và xác thực cài đặt mạng không dây

January 25, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE WiFi Explorer Pro 3.0.5 FSHARE WiFi Explorer Pro 2.3.3 WiFi Explorer Pro phiên bản khác WiFi Explorer Pro

WiFi Explorer Pro 2.3.3 – Đánh giá sơ bộ, để giúp thiết kế và xác thực cài đặt mạng không dây

WiFi Explorer Pro lấy cơ sở mã của WiFi Explorer và thêm một bộ tính năng giúp nó trở thành công cụ phù hợp cho các chuyên gia CNTT và CNTT . Bạn có thể sử dụng WiFi Explorer Pro để đánh giá sơ bộ, để giúp thiết kế và xác thực cài đặt mạng không dây, cũng như xác định xung đột kênh, chồng chéo, chất lượng tín hiệu kém và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến kết nối hoặc hiệu suất của nhà, văn phòng hoặc doanh nghiệp của bạn mạng không dây.

Đặc trưng

Chế độ quét thụ động và có hướng
Tích hợp phân tích phổ
Bộ lọc tùy chỉnh
Hỗ trợ cảm biến từ xa
Hỗ trợ cho các mạng có SSID ẩn
Các cột bổ sung với thông tin nâng cao
Tùy chọn tổ chức bổ sung cho kết quả quét
Chủ đề tối và sáng

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.0.5:

Đã thêm cột Thời gian DTIM.
Đã thêm chân trang phía sau hiển thị số lượng phần tử thông tin và tổng chiều dài tính bằng byte cho mạng đã chọn.
Cải thiện giải mã Bản đồ chỉ dẫn giao thông IE.
Biểu đồ phổ được cải thiện để giúp xác định kênh chính cho các mạng sử dụng độ rộng kênh lớn hơn 20 MHz dễ dàng hơn.
Cải thiện độ phân giải tên nhà cung cấp.
Đã sửa lỗi sự cố khi cố gắng mở một số tệp pcap không hợp lệ.
Đã sửa lỗi phân tích trường độ rộng kênh trong Khả năng HE IE.
Đã sửa lỗi giải mã trường chuỗi quốc gia trong IE Mã quốc gia.
Đã sửa lỗi các đơn vị của trường Hạn chế nguồn cục bộ trong IE Hạn chế nguồn.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên
Wi-Fi tích hợp (bộ điều hợp Wi-Fi bên ngoài không được hỗ trợ)

Leave a Reply

Skip to toolbar